Vần bằng (thanh bằng) là gì?

Tên khác:
Vần bằng,Luật bằng

 

Thanh bằng là giai điệu bằng phẳng, không có sự cao giọng hay thấp giọng khi đọc. Và là những thanh điệu mà khi thể hiện, đường nét âm điệu diễn biến bằng phẳng, đồng đều từ đầu đến cuối và không có sự lên xuống bất thường nào.

 

Thanh bằng gồm những chữ không dấu (hay còn gọi là thanh ngang) và chữ có dấu huyền.

Nếu chữ thứ hai của câu đầu tiên dùng thanh bằng thì gọi là bài có "luật bằng".

Thanh bằng có 2 loại:

  • Thượng bình thanh
  • Hạ bình thanh.

Thượng bình thanh (phù bình thanh) là tiếng bông: các chữ không dấu.

​​​​​​Hạ bình thanh (trầm bình thanh) là những tiếng chìm hay trầm: các chữ mang dấu huyền.

Người đăng: hoy
Time: 2020-12-13 20:43:26