URL là gì?

Uniform Resource Locator, dịch nghĩa: định vị tài nguyên thống nhất (viết tắt: URL) được gọi một cách thông thường là một địa chỉ web,  là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định vị trí của nó trên một mạng máy tính và cơ chế để truy xuất nó. URL là một loại Mã nhận dạng tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Identifier) cụ thể, mặc dù nhiều người sử dụng lẫn lộn hai thuật ngữ này. URL là phổ biến nhất cho các trang web tham chiếu (http), nhưng cũng được sử dụng để truyền file (ftp), email (mailto), truy cập cơ sở dữ liệu (JDBC) và nhiều ứng dụng khác.

Hầu hết các trình duyệt web hiển thị URL của một trang web phía trên trang trong một thanh địa chỉ. Một URL thông thường có thể có dạng http: //www.example.com/index.html, cho biết một giao thức (http), tên máy chủ (www.example.com) và tên file (index.html).

Mỗi HTTP URL đều tuân theo tiêu chuẩn cú pháp của một URI. Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:

  • URI scheme hay phương pháp truy cập thường là tên giao thức (ví dụ: http, ftp) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem URI scheme
  • Tên máy chủ (ví dụ: vi.wikipedia.org)
  • Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)
  • Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)
  • Các truy vấn (có thể không cần)
  • Chỉ định mục con (có thể không cần)

Cụ thể hơn:

 https://vi.wikipedia.org/wiki/thumuc/trang?timkiem=cauhoi
 \__/ \_________________/\___________/ \____________/ \_____/
 | | | | | |
 URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con
  cổng

Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có rất nhiều tên miền (domain) (thí dụ org) mới xuất hiện.

Để có thể tìm đến một đường dẫn Internet để chỉ mục nội dung cần thiết phục vụ cho người sử dụng Internet, chúng ta có thể sử dụng các công cụ trên mạng Internet. Hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng việc tìm kiếm đến URL thích hợp thông qua danh bạ các website hay là các công cụ tìm kiếm.

Người đăng: dathbz
Time: 2020-07-15 17:30:11