Update là gì?

- Danh từ Sự cập nhật hoá (thông tin mới nhất). (software) Bản cập nhật..
- Update là một từ tiếng anh với tiếng việt thì nghĩa của nó là cập nhật. Từ này thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ tin học như phần mềm hoặc game..
- "Update" là từ trong Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là cập nhật. Update thì từ ngữ này dùng trong lĩnh vực tin học, máy tính.
24 thg 2, 2021 - Update là động từ trong tiếng Anh, cách đọc: /ʌpˈdeɪt/. Đây là động từ thường xuyên được sử dụng, mang nghĩa cập nhật.
30 thg 11, 2022 - update ý nghĩa, định nghĩa, update là gì: 1.
- Tra từ 'update' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác. ... Bản dịch của "update" trong Việt là gì?.
24 thg 5, 2022 - Update là gì? Trong tiếng Việt, Update được dịch ra có nghĩa là cập nhật.
- update. update. ngoại động từ. làm cho cập nhật, hiện đại hoá. cho ai thông tin mới nhất (về cái gì) ...
- updates. update. ngoại động từ. làm cho cập nhật, hiện đại hoá. cho ai thông tin mới nhất (về cái gì). danh từ.
- Update.
13 thg 11, 2018 - Update là gì? ... Hãy hiểu theo nghĩa cơ bản nhất của tiếng anh. Update được hiểu là cập nhật.
28 thg 12, 2019 - update là một từ tiếng anh với tiếng việt thì nghĩa của chính nó là cập nhật.
10 thg 8, 2018 - UPDATE là gì? · Update là gì trong lĩnh vực máy tính? · Tại sao phải update? · Update trong game có tác dụng như thế nào? · Recent News · Chuyên mục..
- Nếu có câu hỏi khác xuất hiện khi bạn cập nhật Windows 11, dưới đây là một số ... Sự khác biệt giữa bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật tính năng là gì?.
- Bây giờ là lúc cập nhật iTunes:. Every week I take some time to update my projects. Mỗi tuần tôi dành một chút thời gian để cập nhật các dự án của mình..
- Ví dụ về sử dụng To get update trong một câu và bản dịch của họ · Send us an inquiry to get update Heat Pouch Lamination Film price and.
Người đăng: thún
Time: 2022-12-10 17:48:53