Tương tác thuốc là gì?

Tương tác thuốc là sự tác dụng qua lại lẫn nhau giữa thuốc này với thuốc khác, giữa thuốc với tình trạng sinh lý hoặc bệnh lý của cơ thể.
Tương tác thuốc – đồ ăn/thức uống:  kết quả của hiện tượng thuốc có phản ứng với những thành phần trong thực phẩm mà bạn dùng cùng lúc đó.
Tương tác thuốc là hiện tượng thay đổi tác dụng dược lý hoặc độc tính của một thuốc khi được sử dụng đồng thời với thuốc khác hoặc dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc có thể là với một tác nhân hóa học khác. Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng được xem như là một nguyên nhân kéo dài thời gian nằm viện, giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí điều trị.
Tương tác thuốc là sự thay đổi tác dụng hoặc tác dụng phụ của thuốc do việc sử dụng thuốc đồng thời với thực phẩm, đồ uống, thực phẩm bổ sung hoặc các thuốc khác.
Tương tác thuốc là hiện tượng một thuốc bị thay đổi tác dụng hoặc trở thành độc trên người bệnh khi được sử dụng đồng thời với thuốc khác. Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 23:02:27