Trượt giá là gì?

- Trượt giá là một thuật ngữ mô tả khi một lệnh được mở ở một mức giá khác với giá được yêu cầu, tức là lệnh bị trượt giá do giá mua/giá bán thay đổi giữa thời điểm lệnh thị trường được yêu cầu và khi lệnh được khớp trên sàn giao dịch. Trượt giá là sự chênh lệch giữa giá kỳ vọng của một lệnh và giá mà lệnh được khớp..
20 thg 7, 2022 - Trong lĩnh vực tài chính, slippage nghĩa là là trượt giá.
25 thg 5, 2021 - Trượt giá (slippage) là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa mức giá dự kiến của một lệnh và mức giá mà tại đó lệnh được thực hiện.
12 thg 1, 2022 - Trượt giá là gì? ...
- TRƯỢT GIÁ (SLIPPAGE) LÀ GÌ? ... Trượt giá xảy ra khi một lệnh giao dịch được khớp ở một mức giá khác với giá được yêu cầu.
- SÀN: KHUYẾN MẠI.
4 thg 9, 2022 - Slippage (trượt giá) là hiện tượng không thể tránh khỏi khi giao dịch ở bất cứ thị trường nào, từ chứng khoán đến crypto..
- Slippage - Trượt giá. Là trường hợp khớp lệnh tại mức giá xấu hơn mức giá mở lệnh. Điều này có nghĩa rằng báo giá đã thay đổi mạnh.
 
(6) .
24 thg 5, 2022 - Tiền trượt giá có tác dụng giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với những thời điểm trước đó.
23 thg 4, 2022 - Tức là trượt giá khi bạn đang băn khoăn về sự đặt lệnh là vấn đề mà các nhà đầu tư hay các nhà giao dịch trên thị trường forex phải đối mặt.
16 thg 3, 2022 - Trong tài chính, trượt giá (slippage) là yếu tố thể hiện sự khác biệt giữa mức giá dự kiến khi đặt lệnh so với mức giá được khớp..
- Độ trượt giá là chênh lệch giữa giá mà bạn dự kiến mua hoặc bán tài sản crypto và giá thực tế mà giao dịch cuối cùng được thực hiện..
14 thg 4, 2022 - “Thị trường trượt giá” có nghĩa là đang bán giá thấp. A slight easing of the price. “The market is slipping” means it is sell#31;ing lower..
- Hệ số trượt giá là gì? ... Hệ số trượt giá là Mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa.
- Trượt giá (slippage) là hiện tượng lệnh giao dịch được khớp ở mức giá khác so với giá dự kiến khi vào lệnh.
15 thg 5, 2021 - Trượt gì (Slippage) là gì? ... Trượt giá là gì? Đó là thuật ngữ trong forex, chỉ sự khác biệt về giá khi đang giao dịch trên sàn.
- Tỷ lệ trượt giá (Hệ số trượt giá) là mức chênh lệch thể hiện sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa, tài sản. Người đăng: thún
Time: 2022-09-23 07:36:25