Trò chơi là gì?

Trò chơi là một hoạt động thường dùng để giải trí và đôi khi cũng được sử dụng như một công cụ giáo dục. Nhiều trò chơi đã phát triển thành những môn thể thao và được tổ chức với quy mô lớn như các Đại hội thể thao. Những đặc điểm của trò chơi là: vui, độc lập (hạn chế trong một địa điểm và một khoảng thời gian), may rủi, không sinh lợi (những người chơi không đạt tới một lợi ích vật chất cụ thể), có luật chơi.

Phân loại

Có nhiều dạng trò chơi:

  • Trò chơi dân gian
  • Trò chơi trí tuệ
  • Trò chơi với bàn cờ
  • Trò chơi điện tử
  • Trò chơi truyền hình
  • Trò chơi trực tuyến,.....

Một game luôn luôn có thành phần và luật chơi

Trong hầu hết các game, luật chơi thường quan trọng hơn thành phần vật lý. Nhưng có những game mà vai trò này được đảo ngược: nơi mà thành phần trở nên quan trọng và luật chơi thì không quan trọng lắm. Thường đó sẽ là những game hành động (action games) như Looping Loutie.
 

Thành phần là phần cứng (hardware), luật chơi là phần mềm (software). Cả hai cần để xác định một game. Cả hai có thể tồn tại độc lập, nhưng nếu tách biệt, thiếu một trong hai thì không thể hoàn thành một game được.

Những nhà khảo cổ đã tìm thấy bàn cờ (game board) và những thành phần quân cờ, nhưng không một ai biết luật mà những người cổ đại đã từng chơi game của họ. Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác những game này được chơi như thế nào.

Thành phần và luật chơi có thể được kết hợp:

·         Một bộ thành phần có thể sử dụng nhiều luật chơi khác nhau.

·         Một bộ luật chơi có thể dùng nhiều thành phần khác nhau để chơi.

Giả sử chúng ta có một bộ luật của trò chơi Halma, nhưng không hề có bàn cờ và quân cờ, và chúng ta cần xây dựng lại game này.

·         Bàn cờ sẽ trông như thế nào?

·         Bao nhiêu ô bàn cờ nên có?

·         Hình dạng của ô như thế nào: ô vuông, lục giác hay hình tròn?

·         Các ô nên được bố trí thế nào?

·         Các ô có cùng kích cỡ hoặc khác nhau?

·         Bao nhiêu quân cờ nên có?

·         Quân cờ sẽ trông như thế nào? Có phải một quân cờ chiếm nhiều hơn một ô khi chơi hay không?

Tiêu chí của một game là gì?

Có những tiêu chí áp dụng cho tất cả game và những tiêu chí mà áp dụng cho những “game có luật”:

·         Luật chơi

·         Mục tiêu

·         Tiến trình của game không bao giờ tương tự như mỗi lần chơi – cơ hội (chance).

·         Cạnh tranh
 

Người đăng:
Time: 2020-07-13 16:58:30