Triển khai The Merge là gì?

- The Merge là một phần trong một loạt các nâng cấp lớn của hệ sinh thái Ethereum, bao gồm The Surge, The Verge, The Purge và The Splurge. Mục tiêu của những nâng cấp này là làm cho Ethereum có thể mở rộng và tiết kiệm năng lượng hơn..
17 thg 8, 2022 - Proof-of-Work và Proof-of-Stake là gì? ...
31 thg 5, 2022 - Ethereum Beacon Blockchain (PoS Blockchain).
24 thg 8, 2022 - Bản nâng cấp The Merge được triển khai có nghĩa là Ethereum sẽ thân thiện hơn với môi trường, giống như chúng tôi.
- The Merge đã chính thức được triển khai thành công.
8 ngày trước - Sự kiện này cũng được xem là nền móng để các model sharding của Ethereum và các blockchain layer 2 có thể triển khai một cách thuận lợi..
2 ngày trước - Tuần này, ta đã chứng kiến việc triển khai thành công của The Ethereum Merge, ... Chúng tôi sẽ khám phá những gì đã xảy ra theo on-chain..
- Thực tế, các nhà phát triển Ethereum đã triển khai mạng lưới con là Ethereum Beacon Chain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) từ tháng 12/2020..
2 thg 8, 2022 - Sau Ethereum Merge, ETH Staker không cần tốn nhiều chi phí triển khai; họ chỉ buộc phải đặt cược ETH.
- Để hiểu đầy đủ về sự kiện "The Merge" là gì, chúng ta hãy trình bày các khái niệm chính quan trọng. Subscribe.
27 thg 4, 2022 - The Merge có thể là nâng cấp quan trọng nhất của Ethereum trong 2022.
2 thg 8, 2022 - Hơn nữa, ETH này đã bị khóa từ lâu, vì không có ngày để triển khai các khả năng có sẵn trong chuỗi ETH PoS.
8 ngày trước - Trong thời gian đó, khoảng 150 nhà phát triển trong tình trạng cảnh giác cao độ để giải quyết bất kỳ trở ngại nào có thể xảy ra. Người đăng: thún
Time: 2022-09-23 02:29:29