Tính cơ động là gì?

Tính cơ động (mobility) là khái niệm dùng để chỉ khả năng và sự sẵn sàng chuyển từ ngành này sang ngành khác hoặc từ địa điểm này sang địa điểm khác của nhân tố sản xuất. Trong bốn nhân tố sản xuất, đất đai hoàn toàn không cơ động về mặt địa lý, nhưng có thể chuyển từ ngành này sang ngành khác, ví dụ từ việc sử dụng vào mục đích nông nghiệp sang mục đích công nghiệp. Lao động có thể dễ dàng di chuyển giữa các ngành và địa điểm, nhưng người lao động có thể không sẵn sàng và không có khả năng chuyển từ vùng này tới vùng khác hoặc học thêm nghề mới. Tư bản (dưới dạng nhà xưởng, trang thiết bị) nhìn chung tương đối không cơ động do khó tìm được mục đích sử dụng mới, đặc biệt nhà xưởng, máy móc chuyên dụng.

Tính cơ động của lao động

Tính cơ động của lao động đề cập đến sự dễ dàng mà người lao động có thể di chuyển trong một nền kinh tế và giữa các nền kinh tế khác nhau. Đây là một yếu tố quan trọng trong nghiên cứu kinh tế vì nó xem xét cách lao động, một trong những yếu tố chính của sản xuất, ảnh hưởng đến tăng trưởng và sản xuất.

Có hai loại cơ động lao động chính: địa lý và nghề nghiệp. Tính cơ động địa lý đề cập đến khả năng làm việc của một người lao động ở một địa điểm cụ thể, trong khi tính cơ động nghề nghiệp đề cập đến khả năng thay đổi loại công việc của một nhân viên. Ví dụ: một công nhân di chuyển từ Hoa Kỳ sang Pháp minh họa khái niệm về tính cơ động địa lý. Một thợ cơ khí ô tô thay đổi công việc để trở thành phi công của hãng hàng không phản ánh khái niệm cơ động nghề nghiệp.

Người đăng: chiu
Time: 2021-10-22 16:47:00