Tích lũy là gì?

- Tích lũy là sự tí­ch góp, góp nhặt dần lại cho nhiều lên, phong phú lên như tí­ch lũy kiến thức, kinh nghiệm hay tiền của..
- Chứa chất cho nhiều lên. Tích lũy của cải. Tích luỹ vốn để tái sản xuất.
- tích lũy có nghĩa là: - Chứa chất cho nhiều lên: Tích lũy của cải; Tích luỹ vốn để tái sản xuất. Đây là cách dùng tích lũy Tiếng Việt.
- hdg.1. Góp nhặt dần cho nhiều lên. Tích lũy của cải. Tích lũy kiến thức. 2. Giữ lại một phần tiền của để mở rộng sản xuất.
8 thg 5, 2022 - Vốn tích lũy là nguồn vốn lợi không chia mà được sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- góp nhặt dần lại cho nhiều lên, phong phú lên , dành ra một phần sản phẩm xã hội dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật để thực hiện tái sản xuất mở rộng ,.
1 thg 7, 2022 - Tích lũy tư bản mang bản chất của tích lũy thông thường. Với hoạt động được thực hiện trong sản xuất, kinh doanh của nhà tư bản.
- Giá trị tích lũy là tổng số tiền của một khoản đầu tư, bao gồm số vốn đầu tư ban đầu và tiền lãi thu được tích lũy đến thời điểm hiện tại.
- Voucher tích lũy là khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng, có thể áp dụng cùng lúc với nhiều chương trình khuyến mãi khác.
- Đặc trưng của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy, cần phát triển một bộ phận giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm.
2 thg 8, 2022 - Bài viết "tích lũy" là gì? Nghĩa của từ tích lũy trong tiếng Việt.
- Bản dịch của "tích lũy" trong Anh là gì? vi tích lũy = en. volume_up. accumulate. chevron_left.
18 thg 1, 2022 - Trong đầu tư có 2 khái niệm cơ bản là tích lũy và giữ tiền.
- Dù bạn là ai, không quan trọng bạn có bao nhiêu tiền, điều quan trọng là bạn ...
(3) .
- Để trả lời cho vấn đề này, hãy cùng Infina tìm hiểu ngay bao nhiêu tuổi thì đầu tư tích lũy những gì để dễ dàng quản lý tài chính nhé!.
- Chứa chất cho nhiều lên: Tích lũy của cải; Tích luỹ vốn để tái sản xuất. ... Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
- Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản ... Tư bản tồn tại dưới dạng vật chất và giá trị.
18 thg 5, 2022 - Tìm hiểu khái niệm tích lũy tư bản là gì, bản chất của tích lũy tư bản và những quy luật của tích lũy cơ bản. Click để xem ngay..
Người đăng: thún
Time: 2022-09-23 02:31:46