Thời thế tạo anh hùng là gì?

Thời thế tạo anh hùng là hoàn cảnh lịch sử tạo nên các cá nhân xuất sắc, các anh hùng.

Đầu tiên phải nói đến xuất thân của câu nói này, nguồn gốc nó đến từ hán tự của Trung Quốc, khi nhắc đến câu này đại đa số mọi người sẽ nghĩ tới thời tâm quốc của lịch sử Trung Hoa, bởi vì trong giai đoạn này (dựng lên trong vô số phim ảnh mà chúng ta xem) xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, giỏi văn, giỏi võ, mưu lược... như trong tam quốc diễn nghĩa, anh hùng lương sơn bạc...

Bởi vì có rất nhiều anh hùng như thế nhưng mấy ai tạo nên thành công, có mấy ai lưu danh muôn đời hay đại đa số đều chết trên chiến trường, kẻ gian hãm hại, lụy tình mà chết đi... có vài nhân vật xuất chúng đã vượt lên trên tất cả để lưu danh muôn đời, bởi vì sao? bởi vì họ hợp với vận mệnh, gọi là thiên địa nhân hòa nên họ lên đỉnh cao mà những vị anh hùng khác phải bỏ dỡ, nên gọi là thời thế tạo anh hùng.

Thực tế cho thấy nếu gặp thời, điều kiện thuận lợi thì sự nghiệp của những người tài sẽ được phất lên như diều gặp gió, sẽ tới tận đỉnh cao của sự nghiệp mà họ mong muốn. Thời nay, nếu 1 người tài mà được cung cấp tài nguyên, điều kiện thuận lợi họ sẽ phát huy được tối đa giá trị bản thân mình có thể mang lại. 

Còn một ý nghĩa nữa đó là trong nghịch cảnh đau đớn, giúp cho những anh hùng của chúng ta tôi luyện tinh thần, chuyên tâm vào một việc gì đó với tất cả nhiệt huyết của bản thân, và từ đó tạo nên kỳ tích - đó gọi là thời thế tạo anh hùng. Giống như trong thời bình thì không có tướng tài, nhưng trong thời loạn lạc, phải chinh chiến, thử thách liên tục nên nhân tài xuất hiện rất nhiều, họ có môi trường để rèn luyện, để phát triển.

 Vậy Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng?

Hai luận điểm trên đều có ý đúng riêng, nhưng mình nghĩ rằng nếu để trở thành một anh hùng kiệt xuất sẽ phải cần các yếu tố về thời thế và cả năng lực cá nhân. Sẽ rơi vào 3 trường hợp:

Nhân tài + Thời vận: Tạo ra được anh hùng vang danh sử sách, vừa có tài vừa có điều kiện thì sao lại không lưu danh thiên cổ được.

Nhân tài siêu cấp: hội tụ được tất cả tinh hoa nhân loại, giống như rồng như phụng, có khả năng xoay chuyển càn không, thay đổi vận mệnh thì cũng sẽ được lưu truyền muôn đời

Thời vận + ý chí sắt đá + nhân tài bậc trung: Đây cũng là các yếu tố giúp cho một vị anh hùng ra đời, mặc dù không bằng như nhân tài siêu cấp nhưng sẽ đạt được những thành tựu nhất định.

Phân tích sâu về Thời thế tạo anh hùng: 

Trong thời loạn lạc, nguy cơ trùng trùng mà bởi vì trong nguy hiểm sẽ xuất hiện nhiều cơ hội nên dẫn tới sẽ hội tụ nhiều điều kiện để xuất hiện một vị anh hùng kiệt xuất, có lẽ vị anh hùng có xuất hiện trong thời bình thì sẽ không được nổi danh như thế, nhưng do thời thế tạo nên cơ hội để anh ấy có thể bước lên đài vinh danh. Đó gọi là thời thế tạo anh hùng.

Thường thì đại đa số mọi người sẽ theo luận điểm này nhiều nhất, và nó cũng gần gũi với nhất với chúng ta.

Người đăng: thún
Time: 2021-04-25 21:17:30