Thành phần cảm thán là gì?

Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói như buồn, vui, giận, hờn… 

Tác dụng của thành phần cảm thán

  • Thành phần cảm thán không tham gia diễn đạt nghĩa của sự việc trong câu.
  • Bộc lộ tâm lý xúc động của người nói.
  • Bộc lộ tâm lý tiếc nuối của người nói.

Cách nhận biết thành phần cảm thán trong câu.

Thành phần cảm thán có thể do một thán từ đích thực đảm nhận, có khi là thán từ đi kèm với thực từ.

Ví dụ: Trời ơi, sinh giặc làm chi. Để chồng tôi phải ra đi diệt thù.

Khi thành phần cảm thán tách ra bằng một câu riêng theo kiểu câu đặc biệt thì nó là câu cảm thán.

Ví dụ: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.

Phần cấu trúc cú pháp của câu thường đứng sau thành phần cảm thán nói rõ nguyên nhân của cảm xúc.

Ví dụ: Trời ơi, chỉ còn năm phút.

Người đăng: chiu
Time: 2021-10-21 17:14:24