Thanh khoản cao là gì?

- Một tài sản có tính thanh khoản cao nếu nó có thể được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể, thường được đặc trưng bởi số lượng giao dịch lớn.
- Tính thanh khoản, một khái niệm trong tài chính, chỉ mức độ mà một tài sản bất kì có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. .
16 thg 7, 2021 - Thanh khoản (Tiếng anh là Liquidity) là một khái niệm thể hiện sự linh hoạt và an toàn của một tài sản hay thị trường:.
25 thg 7, 2022 - Lãi suất cấp tín dụng cao tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến giá tăng (lạm phát tăng), giảm quy mô đầu tư.
- Một trong những kinh nghiệm mà nhà đầu tư hay truyền tai nhau đó là nên “rót tiền” vào những bất động sản có thanh khoản cao. Tuy nhiên, thanh khoản là gì?.
- Với các nhà đầu tư tài chính, thanh khoản không còn là thuật ngữ mới lạ.
- Cụ thể hơn, một doanh nghiệp uy tín, lớn mạnh, hoạt động kinh doanh tốt và phát triển ổn định đồng nghĩa tính thanh khoản cao và ngược lại.
- Tính thanh khoản chỉ mức độ mà một tài sản bất kì có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản đó.
- Ví dụ: Tiền mặt là một loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Bởi vì tiền có thể sử dụng để mua bán trao đổi tất cả các loại hàng hoá trên thị trường. Người đăng: thún
Time: 2022-09-23 02:33:01