Sức khỏe tinh thần là gì?

  • Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe tinh thần là trạng thái trạng thái mà trong đó con người nhận thức được khả năng của bản thân, có thể đối phó với những căng thẳng thông thường, vẫn làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng.
  • Sức khỏe tinh thần là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân con người theo hướng tích cực, lạc quan.
  • Sức khỏe tinh thần là trạng thái tích cực trong suy nghĩ, cách kiểm soát cảm xúc và hành xử. 
  • Sức khoẻ tinh thần có thể được hiểu  trạng thái cân bằng giữa tâm lý, tư duy và khả năng đương đầu trước những “sóng gió” trong cuộc sống.
  • Sức khỏe tinh thần theo đúng nghĩa là sự mạnh khỏe về mặt tinh thần và khi có sự cố cuộc sống, sự khỏe mạnh tinh thần đó bị ảnh hưởng, bị sang chấn mặt tâm lý hiện ít được quan tâm.
  • Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân.
Người đăng: thún
Time: 2022-07-19 16:05:59