Sợi hoá học là gì?

Sợi hoá học là sợi tạo thành từ các chất hữu cơ thiên nhiên và các polime tổng hợp.

Sợi hoá học chia làm hai nhóm lớn: sợi nhân tạo và sợi tổng hợp. Sợi nhân tạo thu được khi chế biến hoá học các polime tạo sợi, thu được nhờ tổng hợp hoá học.
Các loại sợi poliamit, polieste, polipropilen và nhiều sợi khác nữa như capron, nilon, lavsan,v.v… là sợi tổng hơp.
Sợi hóa học là các polyme chuỗi dài, trong đó carbon C, hydro H, nitơ N, oxy O, v.v ... được liên kết hóa học với độ đều đặn nhất định để tạo thành một sợi mảnh.
Cấu trúc vi mô của sợi hóa học bao gồm một phần tinh thể trong đó các chuỗi polymer thường xuyên được sắp xếp và một phần vô định hình trong đó các chuỗi polymer không được sắp xếp.
Sợi hóa học bao gồm các hợp chất polymer, bắt đầu bằng cách trùng hợp các phân tử nhỏ để tổng hợp các polyme đa phân tử.  Người đăng: trang
Time: 2020-07-16 21:59:41