Số mệnh là gì?

  • Số Mệnh: Là sự xác định trạng thái hoàn cảnh trong một giai đoạn diễn ra ở thời điểm nào đó của bản thân con người được đề cập tới.
  • Số mệnh là tất định hay bất định? Ta có thể làm  với số mệnh của chính mình? Có hay không có số mệnh
  • Số mệnh con người là gì và cải số mệnh có được không? Đức Phật từng dạy rằng, đức năng có thể thắng số phận.
  •  Như có tôn giáo cho rằng, số mệnh là do trời hay một vị thượng đế ... có người thì việc  cũng đi cúng bái, không hề dựa trên lý tính.
  •  Số trong phạm vi này có nghĩa là: Một sự xác định trạng thái, hoàn cảnh nào đó trong một giai đoạn diễn biến của thời gian.
  • Mệnh là gì? Có thể cải mệnh được không? Mệnh là cái cố định, vận thì vận hành tuần tự theo thời gian nhất định.
  • Mệnh tại thiên – vận tại nhân”  quan niệm ngụ ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt.
  • Số Mệnh là sự xác định trạng thái hoàn cảnh trong một giai đoạn diễn ra ở thời điểm nào đó của bản thân con người được đề cập tới.
  • Sự vận hành của mệnh, chính  vận mệnh vận trình khác nhau mà mệnh biểu hiện ra. 
Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:27:05