Rối loạn triều đình là gì?

Là câu nói vui, hay nói lái từ câu rối loạn tiền đình. Ý chỉ điều gì đó khiến cho người đọc, người xem, chứng kiến hoa mắt, chóng mặt, rối loạn quá.

  Người đăng: thún
Time: 2022-10-16 11:04:32