Quá trình biện chứng là gì?

Quá trình biện chứng là con đường biện chứng của quá trình nhận thức.
 Quá trình phản ánh đó diễn ra theo trình tự từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến nhiều, từ chưa sâu sắc, chưa toàn diện đến sâu sắc và toàn diện hơn, … Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:44:00