Nhà tạo lập thị trường là gì?

- Nhà tạo lập thị trường là một công ty tài chí­nh luôn sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản tài chí­nh ở mức giá đí£ báo công khai về lâu dài. Giống như tên gọi, các tổ chức hoặc cá nhân này "tạo" sự thay đổi giá thị trường bằng cách tham gia trực tiếp vào các giao dịch với tư cách người mua hoặc người bán..
29 thg 8, 2017 - Nhiệm vụ của các market maker là tạo tính thanh khoản cho loại chứng khoán mà họ tạo lập thị trường.
16 thg 5, 2016 - Nhà tạo lập thị trường có hai chức năng chính là cung cấp thanh khoản cho thị trường và chào giá tham chiếu cho nhà đầu tư.
- – Nhà tạo lập thị trường là một cá nhân tham gia hoặc công ty thành viên của một sàn giao dịch mua và bán chứng khoán cho tài khoản của chính mình.
- Hệ thống các nhà tạo lập thị trường (market maker) đóng vai trò quan trọng ...
- Hiện tại, chủ yếu TPCP được phát hành theo hình thức đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Người đăng: thún
Time: 2022-09-23 02:33:53