Nghiên cứu là gì?

Nghiên cứu bao gồm "hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách có hệ thống nhằm làm giàu tri thức, bao gồm tri thức về con người, văn hóa và xã hội, và sử dụng vốn tri thức này để tạo ra những ứng dụng mới."[1] Hoạt động nghiên cứu được dùng để thiết lập hay xác nhận các dữ kiện, tái xác nhận kết quả của công trình trước đó, giải quyết những vấn đề mới hay đang tồn tại, chứng minh các định lý, hay phát triển những lý thuyết mới. Mục đích chính yếu của nghiên cứu cơ bản (khác với nghiên cứu ứng dụng) là thu thập dữ kiện, phát kiến, diễn giải, hay nghiên cứu và phát triển những phương pháp và hệ thống vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển tri thức nhân loại. Các hình thức nghiên cứu bao gồm: khoa học, nhân văn, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, kinh doanh, thị trường... Cách tiếp cận nghiên cứu trong những lĩnh vực khác nhau có thể rất khác nhau.

Hệ thống tri thức được chia thành 2 loại cơ bản chính là:

  • Tri thức kinh nghiệm: Đây là những sự hiểu biết và quá trình tích lũy qua mọi hoạt động hàng ngày và những mối quan hệ xung quanh giữa con người với thiên nhiên và con người với con người và mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.
  • Tri thức khoa học: Đây chính là những tri thức được tích lũy qua quá trình hoạt động và nghiên cứu khoa học qua thao tác nhận định, quan sát, phân tích và thực hành thí nghiệm những hoạt động những hiện tượng xảy ra trong hoạt động tự nhiên.

Hay hiểu một cách đơn giản thì nghiên cứu sẽ bao gồm tính toán và quá trình thử nghiệm để dựa vào đó có những thông tin, dữ liệu quan sát được để có thể ứng dụng vào thực tế.

Các hình thức nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học dựa vào việc ứng dụng các phương pháp khoa học, khai thác trí tò mò. Hình thức nghiên cứu này cung cấp thông tin và lý thuyết khoa học nhằm giải thích bản chất và tính chất của thế giới. Nó có thể giúp tạo ra những ứng dụng thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi các cơ quan chính quyền, các tổ chức tài trợ, và các nhóm tư nhân, bao gồm nhiều công ty. Hoạt động nghiên cứu khoa học có thể được phân loại tùy theo lĩnh vực học thuật và ứng dụng. Nghiên cứu khoa học là một tiêu chí được sử dụng rộng rãi trong đánh giá vị thế của một cơ sở học thuật.[5]

Nghiên cứu trong các ngành nhân văn liên quan đến những phương pháp khác nhau, chẳng hạn chú giải văn bản cổ và ký hiệu học, và một nhận thức luận khác, mang tính chất tương đối luận hơn. Các học giả trong các ngành nhân văn thường không tìm một câu trả lời đúng tối hậu cho một câu hỏi, mà khảo sát những vấn đề và đặc điểm liên quan đến câu trả lời đó. Bối cảnh ở đây rất quan trọng, và nó có thể mang tính xã hội, lịch sử, chính trị, văn hóa, hay chủng tộc. Một ví dụ về nghiên cứu trong các ngành nhân văn là nghiên cứu lịch sử, bao hàm trong phương pháp sử học. Các nhà sử học sử dụng những tài liệu gốc và những bằng chứng khác để khảo sát một cách hệ thống một chủ đề, và từ đó viết ra lịch sử theo hình thức kể lại quá khứ.

Nghiên cứu nghệ thuật, còn gọi là "nghiên cứu dựa trên thực hành", có thể diễn ra khi công trình sáng tạo được xem vừa là một sự nghiên cứu vừa là một đối tượng của nghiên cứu.

Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Mục đích và mục tiêu của nghiên cứu có nhiều điểm khác nhau nhưng lại rất hay bị nhầm lẫn là một. Để nắm rõ hơn về mục tiêu và mục đích nghiên cứu là gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong thông tin dưới đây:

Mục đích của nghiên cứu chính là hướng đến một điều gì hay một vấn đề nhất định. Hay đơn giản trong công việc nghiên cứu khó có thể đo lường hay rất khó để có thể định lượng và người nghiên cứu luôn cố gắng để hoàn hoàn thành. Đây chính là câu trả lời cho một vấn đề mà nhiều người quan tâm mang ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.

Mục tiêu của nghiên cứu chính là thực hiện điều gì trong hoạt động một cách cụ thể và rõ ràng có thể đo lường và định lượng. Người nghiên cứu cần đặt ra mục tiêu theo kế hoạch để có thể đạt được những điều mình mong muốn. Hay điều đơn giản của mục tiêu nghiên cứ chính là nên làm làm gì và kết quả cần phải làm được đây chính là thành tích để đạt mục tiêu.

Ví dụ cụ thể về vấn đề nghiên cứu hành vi sử dụng phần mềm bán hàng tự động tại các điểm trường đại học, cao đẳng nơi đông dân cư. Mục đích chính là nâng cao quá trình sử dụng máy bán hàng hiện đại.

Mục tiêu chính là xác định được hành vi sử dụng của sinh viên. Và những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mua hàng tại máy bán hàng tự động.

Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính là bản chất của một sự vật và hiện tượng được xem xét và làm rõ trong quá trình nghiên cứu.

Và phạm vi nghiên cứu là không giới hạn đối với những đối tượng nghiên cứu trong từng phạm vi quy định và thống nhất đảm bảo được thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.

Người đăng: chiu
Time: 2021-09-13 20:37:13