Mơ hồ là gì?

Mơ hồ là không khó hiểu nếu bạn chú ý đến ý nghĩa của hai từ. Cả hai thuật ngữ Mơ hồ và Mâu thuẫn đều là tính từ và một số người cho rằng chúng mang cùng một nghĩa, nhưng ý nghĩa khác nhau. Mơ hồ là một loại cảm giác cho thấy sự không chắc chắn hoặc chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ này khi một người mơ hồ hoặc không chắc chắn về điều gì đó. Mặt khác, xung quanh là khi một người có hai lựa chọn và anh ta / cô ta thiếu quyết đoán nên chọn cái nào.

Mơ hồ là sự không chắc chắn hoặc không rõ ràng về một cái gì đó. Từ điển Oxford định nghĩa thuật ngữ này là có nhiều hơn một nghĩa. Vì vậy, rõ ràng là không có sự hiểu biết về một điều cụ thể nếu có nhiều hơn một cách giải thích về cùng một điều. Một tuyên bố mơ hồ luôn luôn phải chịu các đối số và có thể có một biến thể về ý nghĩa tùy thuộc vào bối cảnh nó được sử dụng. Ngoài ra, những điều mơ hồ là nghi ngờ và cởi mở hơn cho các cuộc tranh luận. Người ta có thể mơ hồ về một từ hoặc một tình huống hoặc một phương trình toán học hoặc bất kỳ điều gì khác. Ví dụ, chúng ta có thể lấy từ tốt. Nếu từ này xuất hiện một mình, nghĩa của nó rất không rõ ràng. Nó có thể đề cập đến một phẩm chất: Cô ấy là một cô gái tốt, một chức năng: Động cơ này là tốt, như một tuyên bố thỏa đáng: Thực phẩm là tốt, vv Ý nghĩa thực sự chỉ có thể được xác định với bối cảnh mà nó đã được sử dụng . Hơn nữa, người ta có thể mơ hồ về kết thúc của một bộ phim và về hành vi của một người trong một tình huống cụ thể, v.v. Tương tự như vậy, sự mơ hồ có thể được nhìn thấy khi không có câu trả lời chính xác hoặc rõ ràng cho điều gì đó. Người đăng: chiu
Time: 2021-12-02 17:39:54