Lượng cung lưu hành là gì?

- Nguồn cung lưu hành là số lượng tiền điện tử hoặc token có sẵn công khai và lưu hành trên thị trường crypto. Nguồn cung lưu hành của tiền điện tử có thể được sử dụng để tính toán vốn hóa thị trường của coin, được tạo ra bằng cách nhân giá thị trường hiện tại với số lượng coins đang lưu hành..
- Alice Coin có tổng nguồn cung là 1.000 đồng tiền và tất cả chúng đều đang được lưu hành. Hiện nay, giá thị trường đồng Alice Coin được tính là 100 USD.
- "Vốn Hóa Thị Trường " là gì và nó được tính như thế nào? ...
1 thg 9, 2021 - Có nghĩa là, Bitcoin có nguồn cung lưu hành là 18,7 triệu BTC.
20 thg 9, 2020 - Số lượng giao dịch là một thước đo tốt về hoạt động diễn ra trên mạng. ... được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành với giá hiện tại..
30 thg 11, 2021 - Tổng cung đang lưu hành được hiểu là số lượng đang có trên thị trường như trên sàn giao dịch, đang có trong các ứng dụng như defi, staking,….
21 thg 4, 2022 - Circulating Supply là gì? Circulating Supply có nghĩa là nguồn cung lưu thông.
22 thg 7, 2021 - OKX Academy:Nguồn cung tối đa của tiền mã hoá đề cập đến số lượng coin hoặc token tối đa sẽ được tạo ra.
- Volume là khối lượng giao dịch mua và bán của tài sản trong một khoảng thời ...
- Volume là khối lượng giao dịch mua và bán của tài sản trong một khoảng thời ...
 
(3) .
- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tức là tổng số cổ phiếu được niêm yết trên ...
14 thg 2, 2021 - Trong khi đó, Bitcoin có giá trị hơn 40.000 đô la mỗi coin gần với mức vốn hóa thị trường tương tự do nguồn cung lưu hành thấp hơn.
- Việc phát hành tiền kim loại là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống tiền tệ, phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Không ai mua mà cũng chẳng ai bán: đây là trường hợp thị trường đóng băng,
- Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của ETH là $276.726.562.581 USD.
22 thg 8, 2022 - Bitcoin được giới hạn ở mức 21 triệu BTC, một số nhà phân tích tin rằng giới hạn này giúp đóng góp vào tổng giá trị của BTC.
- Có bao nhiêu RIF Token tồn tại và nguồn cung lưu hành là gì? ...
- Vì vậy, tương tự như Vàng, nguồn cung của Bitcoin là có hạn. Người đăng: thún
Time: 2022-10-08 07:41:52