LittleZotz Writing - littlezotz.com là gì?

Tên khác:
LittleZotz Writing,littlezotz.com

Lauren Tharp đã tìm ra cách để viết khi còn là một “freelancer” làm việc full-time và những bài học đó được dành riên để giúp các nhà văn khác làm điều tương tự. Năm 2018, cô ấy đã mở trang web để mọi người có thể gửi bài lên đó, LittleZotz Writing - littlezotz.com là website chia sẻ các kiến thức về viết cũng như những điều tương tự. Người đăng: thún
Time: 2021-03-15 04:14:40