Lặng lẽ là gì?

"Lặng lẽ" là một cụm từ chỉ sự im lặng, không nói điều gì hoặc làm gì để không làm phiền hay gây ảnh hưởng đến một cá nhân, một tình huống hoặc đôi khi là một sự kiện. Cụm từ này cũng thường được sử dụng để miêu tả tâm trạng khó nói ra của người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của ai đó nhưng không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Người đăng: thún
Time: 2023-04-27 07:13:57