Đường tròn ngoại tiếp tam giác là gì?

 

Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác (ta còn nói: tam giác nội tiếp đường tròn).

Khi đó, nối tâm O của đường tròn với ba đỉnh của tam giác ABC ta có: OA = OB = OC là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác.

Tính chất

Mỗi tam giác có duy nhất một đường tròn ngoại tiếp

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó.

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

Trong tam giác đều, tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác trùng nhau.

Ví dụ

Lấy ví dụ một tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp của tam giác này sẽ là đường tròn đi qua tất cả 3 đỉnh ABC của nó.

Theo tính chất của đường tròn ngoại tiếp tam giác, tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác sẽ là giao điểm của những đường thẳng vuông góc tại trung điểm (đường trung trực) của ba cạnh AB, AC và BC.

Cho dù tam giác có nằm ở vị trí như thế nào trong đường tròn ngoại tiếp của nó đi nữa thì tính chất trên vẫn luôn luôn đúng.

Việc đưa ra định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác không những hỗ trợ chứng minh các định thức hình học nằm thuần trong toán học mà còn có ứng dụng thực tế rất nhiều như tạo lưới đa giác (ứng dụng trong đồ họa 3D).

Người đăng: hoy
Time: 2020-10-05 13:44:47
LaGi.Wiki

TÀI TRỢ

» AccRoblox.Org - Mua bán acc & mọi thứ về roblox
» ApiDoiThe.Com - Đổi thẻ cào uy tín
» BotSMS.net - Auto Bank, Auto Momo