Định mệnh là gì?

Định mệnh, đôi khi được gọi  số phận,  một quá trình được xác định trước của các sự kiện. ... Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước
Có thể hiểu định mệnh là số mệnh đã được định sẵn trong cuộc sống mỗi người, nó đã được an bài và sắp đặt sẵn
Định mệnh (tiếng Anh: fate) có nguồn gốc từ tiếng Latin – từ fatum có nghĩa  điều đã được nói từ trước, nó liên kết với mọi điều trong cuộc sống của chúng ta.
Thuyết định mệnh niềm tin rằng "mọi thứ sẽ trở nên cái nó được định trước", vì tất cả sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được định trước.
Số mệnh của con người, do một lực lượng huyền bí định sẵn, không thể cưỡng lại được, theo quan niệm duy tâm. Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:13:38