Cống hiến là gì?

Cống hiến là đóng góp những phần cao quí của mình cho sự nghiệp chung. Biểu hiện của việc con người quên đi những lợi ích vị kỷ, tầm thường của bản thân. Đồng thời đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho lợi ích chung, hi sinh cái "tôi" riêng nhỏ bé để phục vụ cho cái "ta".

Cống hiến là động lực cơ bản giúp con người ra mang lại tính viên mãn, ý nghĩa cho cuộc đời, và nó cũng chính là một phần trong chất xúc tác tạo nên sự thành công.

3 điều kiện cơ bản để được coi là cống hiến

  • Hành động cần có giá trị và ý nghĩa đối với cộng đồng.
  • Hành động cần giúp ích cho xã hội theo hướng phát triển đi lên.
  • Hành động đó chưa ai làm cho tới khi người đó làm. 
Người đăng: trang
Time: 2020-07-15 11:10:11