Chiến trang lạnh là gì?

- Chiến tranh lạnh (cold war) là chính sách thù địch về mọi mặt của các nước đế quốc trong mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa..
- Chiến tranh Lạnh là chỉ đến sự căng thẳng địa chính trị và xung đột ý thức hệ đỉnh điểm giữa hai siêu cường: Hoa Kỳ và Liên Xô. Chiến tranh Lạnh bắt đầu từ năm 1947 với sự ra đời của thuyết Truman. Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự tan rã của Liên... .
- - Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Mục 2. 2.
- Mỹ - Cuba kết thúc chiến tranh lạnh 08:18 | 18/12/2014; Washington và Havana tiến tới kết thúc hơn 50 năm chiến tranh lạnh bằng tuyên bố ... Ủy quyền là gì?.
18 thg 10, 2019 - Chiến tranh lạnh trong tiếng Anh là Cold War.
23 thg 8, 2022 - Cuộc đối đầu kéo dài đó được cho là kết thúc năm 1991 với sự sụp đổ của Liên Xô.
1 thg 3, 2022 - Chiến tranh Lạnh là một giai đoạn đặc biệt chi phối quan hệ quốc tế suốt nửa cuối thế kỷ 20 ... chúng tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm..
- Bản dịch của "chiến tranh lạnh" trong Anh là gì? vi chiến tranh lạnh = en. volume_up. cold war. chevron_left. Người đăng: thún
Time: 2022-10-25 16:27:15