Châm ngôn là gì?

Sách Châm Ngôn (đôi khi còn được gọi là Cách ngôn của Vua Solomon) là một quyển sách thuộc Kinh thánh Do Thái hoặc Cựu Ước. Sách được viết vào thời vua Solomon, nhưng phần lớn được viết vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên.
Sách Châm Ngôn là bộ sưu tập những câu châm ngôn răn dạy lẽ khôn ngoan - nghĩa là cách ăn ở làm sao để phù hợp với ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời. Bên cạnh đó, nó còn đề cập đến luân lý sống hòa thuận trong gia đình và ngoài xã hội. Những đức tính mà Châm Ngôn đề cập không trực tiếp có tính cách tôn giáo nhưng là những điều căn bản nhất trong lương tâm, phẩm giá của một con người như: chăm chỉ làm việc, lịch sự, mực thước, ngay thẳng... Chính vì thế, Châm Ngôn không đề cập đến sự thưởng phạt đời sau, mà chỉ đề cập đến sự thưởng phạt ở trần gian này tùy theo việc mà mỗi người làm. 

Châm ngôn là những câu nói ngắn gọn có tác dụng hướng dẫn, khuyên răn về đạo đức, cách sống. Được lưu truyền và có giá trị đối với đời sống con người. 

Người đăng: trang
Time: 2020-07-14 14:30:50