Bối cảnh là gì?

  • Bối cảnh là một khung, một môi trường, một môi trường, vật lý hoặc biểu tượng, một tập hợp các hiện tượng, tình huống và hoàn cảnh (như thời gian và địa điểm), không thể so sánh với những thứ khác, bao quanh hoặc đưa ra một thực tế.
  • Thuật ngữ này đề cập đến việc đặt trong bối cảnh một tình huống, một thực tế hoặc một nguồn hoặc tài liệu đã được nhận một cách cô lập và tách biệt khỏi tất cả.
  • Những hình ảnh phụ xung quanh đối tượng chính trong bức ảnh nhằm làm nổi bật chủ đề, tăng thêm nội dung sâu sắc của bức ảnh.
  • Bối cảnh hay còn gọi  hoàn cảnh,  một từ Hán Việt trong đó Bối nghĩa  lưng, sau còn Cảnh  quang cảnh, cảnh vật. + Nghĩa đen chính  quang cảnh, ...
  • Bối cảnh là một thuật ngữ xuất phát từ ngữ cảnh từ tiếng Latinh và đề cập đến mọi thứ xung quanh, về mặt vật lý hoặc tượng trưng, ​​một sự kiện.
  • Nói 1 cách dễ hiểu, bối cảnh chính  hình ảnh phụ bao quanh chủ thể chính của bức ảnh nhằm nhấn mạnh chủ thể của bức ảnh và tăng nội dung của bức ảnh.
  • Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bối cảnh từ Hán Việt nghĩa là gì. phát âm bối cảnh tiếng Hán 背景 (âm Bắc Kinh)
Người đăng: thún
Time: 2022-07-18 21:35:04