Bảo vệ là gì?

Bảo vệ là người phụ trách giữ gìn an toàn cho một cơ quan hay một nhân vật. Người bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của một cá nhân hay một pháp nhân khác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho toàn xã hội.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ

- Kiểm soát hệ thống camera an ninh. hệ thống PCCC.

- Kiểm soát ra vào cho các nhân viên, khách hàng và đối tác.

- Kiểm tra an ninh toàn bộ khu vực được chỉ định.

- Các báo cáo phác thảo toàn diện sau mỗi ca/ngày/tuần/tháng/năm...theo form mẫu sẵn có.

- Lập biên bản và bắt giữ người vi phạm hình sự rồi báo ngay cho quản lý và chính quyền địa phương.

- Bảo vệ và thực thi luật pháp về sở hữu của chủ nhân.

Kỹ năng cần có của nhân viên bảo vệ

Kỹ năng nhận xét, phán đoán

Với nhiệm vụ chính là giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nên nhân viên bảo vệ phải luôn tỉnh táo quan sát, chú ý đến mọi vấn đề xung quanh. Những nghi phạm luôn tận dụng sơ hở để cải trang đột nhập nhằm phá hoại tài sản. Chính vì thế, nhân viên bảo vệ phải có kỹ năng quan sát, phán đoán để phát hiện nhanh chóng nghi phạm và năng chặn kịp thời. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp muốn hoàn thành tốt công việc được giao thì cần thiết phải có kỹ năng này.

Kỹ năng xử lý tình huống

Nhân viên bảo vệ phải tiếp xúc với nhiều người và gặp nhiều tình huống không thể lường trước được. Chính vì thế, cần phải có kỹ năng xử lý tình huống khoa học nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Kỹ năng phòng vệ

Kỹ năng phòng vệ luôn là điều kiện cần thiết cho một nhân viên bảo vệ. Nếu trong khi thực hiện nhiệm vụ, phải đối mặt với các tình huống khần cấp nguy hiểm thì kỹ năng phòng vệ tốt sẽ giúp bạn có thể bảo vệ được bản thân, khách hàng và ngăn chặn được hành vi xấu. Chính vì vậy, trước khi làm bảo vệ chuyên nghiệp thì nhân viên phải tự trang bị các kỹ năng phòng vệ cần thiết cho bản thân.

Người làm bảo vệ chuyên nghiệp cần tuân thủ

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khi làm việc cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Bảo vệ là hoạt động có liên quan đến tính mạng, tài sản đến quyền tự do dân chủ của công dân vì vậy yêu cầu tuân thủ pháp luật là yêu cầu đặc trưng của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp. Các chức danh và nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải hành động theo quy định của pháp luật khuôn khổ đạo đức xã hội cho phép.
Người bảo vệ chuyên nghiệp cần phải sẵn sàng thích ứng và có khả năng đối phó với các tình huống phức tạp, đối tượng tiếp xúc của đối tác bảo vệ chuyên nghiệp rất phức tạp, trong nhiều tình huống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của nhân viên bảo vệ. Do đó, nhân viên bảo vệ cần phải sáng suốt, dũng cảm và  mưu trí ứng phó với những tình huống phức tạp cụ thể.

Người đăng: chiu
Time: 2021-10-29 17:25:43