Ánh trăng lừa dối là gì?

Ánh trăng lừa dối là từ đẹp, mĩ miều chỉ những thứ, những điều mặc dù có thể nhìn thấy tận mắt, ngỡ là thật nhưng lại không phải là thật.
Giống như ánh trăng trên mặt nước chiếu vào, tưởng là trăng đấy, đẹp đấy, nhưng không phải, nó chỉ là hư ảo mà thôi. Người đăng: thún
Time: 2022-05-13 23:48:17