A Selfish Poet (trishhopkinson.com) là gì?

Tên khác:
trishhopkinson.com,A Selfish Poet

A Selfish Poet (trishhopkinson.com) là website dành cho các nhà văn nhà thơ đang tìm kiếm các ấn phẩm để phục vụ cho việc tham khảo.
Nhà văn Trish Hopkinson chia sẻ các mẹo viết và kêu gọi mọi người đăng tải các bài viết của mình lên trang. Các bài viết từ Hopkinson và các blogger khác sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều và nắm bắt kịp thời thông tin về các cuộc thi, tạp chí v.v. Người đăng: thún
Time: 2021-03-15 03:56:08