File Torrent là gì?

Tên khác:
Torrent,File Torrent,Bit Torrent

Torrent là một loại công nghệ chia sẻ tệp ngang hàng (P2P) trong đó một số người dùng có thể kết nối và chia sẻ tệp của họ thay vì phụ thuộc vào một trang web hoặc nguồn để tải tệp xuống.

File torrent chứa chi tiết siêu dữ liệu nơi tìm thấy các file và thư mục phân tán trên Internet. File torrent thường chứa tin tức liên quan đến bản kê các trình theo dấu (về cơ bản là các máy chủ liệt kê nơi tìm file và thư mục trực tuyến) mà torrent đòi hỏi để hoàn chỉnh việc tải xuống.

Các thành phần của Torrent

  • Peers: Tất cả user tham gia chia sẻ tệp thông qua chia sẻ P2P torrent được gọi là peers. Họ được cho là peers miễn là họ tiếp tục chia sẻ tệp trên mạng.

  • Seeders: Một user đang tải xuống một tệp từ một torrent và đồng thời tải nó lên để người dùng khác sử dụng được gọi là seeder.

  • Indexers: Có một số trang web hoạt động như một công cụ tìm kiếm cho các tệp và nội dung sẽ được tải xuống thông qua một torrent. Chúng được gọi là Indexers (bộ chỉ mục). Một số chỉ mục nổi tiếng là Piratebay, Extratorrent hoặc Torrentz được sử dụng rộng rãi.

  • Trackers: Trackers là máy chủ đóng vai trò là cầu nối giữa các peers. Chúng kết nối từ user đến user và cũng giúp tìm các peers trên mạng để tải xuống.

  • Swarms: Một số peer tải xuống hoặc tải lên cùng một tệp torrent được gọi là swarms.

  • Leechers: Các peers tải xuống một tệp nhưng hạn chế tải lên từ máy của họ hoặc dừng torrent ngay khi tệp của họ được tải xuống để ngăn tải lên được gọi là Leechers. Mục đích của họ là không cho các peers khác để tải xuống.

  • BitTorrent Client: Một trong những yêu cầu chính đối với torrent là sự hiện diện của máy khách. Thông thường, ‘uTorrent’ cho phép xử lý bằng cách kết hợp các đoạn từ nhiều seeders, lắp ráp chúng và quản lý tải xuống.

Cách thức hoạt động của Torrent

Các torrent hay BitTorrent hoạt động dựa trên nguyên tắc chia sẻ ngang hàng, thu thập dữ liệu từ nhiều bit nhỏ của file chính từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tổng hợp lại thành một file duy nhất.

Khác với cách thức truyền tải dữ liệu truyền thống (là người dùng sẽ chọn và tải từ một máy chủ, một nguồn duy nhất "client - server") thì Bittorrent lại tự động thu thập và giúp người dùng tải dữ liệu theo kiểu "thu thập, client - client".

Điều này sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho máy chủ, đồng thời tăng khả năng thành công cũng như giảm thời gian chờ tải.

Chức năng của torrent

File torrent là một phần cốt lõi của mạng file P2P (ngang hàng) phân tán. Các file torrent cho BitTorrent client biết nơi tìm các file bạn mong muốn tải xuống từ các người sử dụng khác được kết nối với mạng P2P.

Các file torrent được dùng chủ yếu trong hệ thống chia sẻ P2P. Tức là nó cho phép người dùng (một hoặc rất nhiều) cùng kết nối và chia sẻ một tệp dữ liệu nào đó (nhạc, phim, dữ liệu phần mềm khác...). Chính vì vậy, nó cực kỳ hữu ích trong việc chia sẻ và truyền tải các tài liệu, dữ liệu có dung lượng lớn.

Mọi người dùng torrent vì nhiều lý do, nhưng mấu chốt của vấn đề là việc đơn giản chia sẻ file giữa người dùng. Hãy coi xét một bản phân phối Linux, chẳng hạn như Ubuntu hoặc Debian. Các bản phân phối Linux này cung cấp cách tải xuống những hệ điều hành miễn phí bằng phương pháp sử dụng torrent để giảm căng thẳng cho máy chủ, giảm kinh phí hosting và có khả năng giảm thời gian tải xuống một file cụ thể.

Người đăng: hoy
Time: 2020-11-18 15:51:40