Công suất tiêu thụ điện là gì?

Tên khác:
Công suất điện,Watt

 Công suất tiêu thụ điện (công suất điện) là đại lượng đặc trưng cho tốc độ tiêu thụ nguồn năng lượng của một thiết bị. Ví dụ công suất điều hòa là 1.28kWh, nếu máy hoạt động liên tục trong 1 giờ thì công suất tiêu thụ của máy là 1.28kWh điện. Loại công suất này chính là công suất đầu ra của thiết bị.

 Công thức tính công suất tiêu thụ

                                        P = A.t

Trong số đó:

  • P: là công suất (J/s) hoặc (W).
  • A: là lượng công thực hiện (N.m hoặc J).
  • t: thời gian thực hiện công (s).

Đơn vị đo công suất

Watt (W) là đơn vị đo công suất chính và chuẩn xác nhất- một số đơn vị đo nhỏ hơn như: mW, MW, KW, Kva.

Trong đó:

  • KvA: mạch điện xoay chiều với công thức biểu kiến (S) và vectơ tổng của công suất thực (P) và công suất phản kháng (Q). VA là đơn vị đo của công suất dòng điện và được tính bằng việc nhân hiệu điện thế tính theo V cùng cường độ dòng điện A.

  • Kw: là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, công suất này biểu thị cho sự thay đổi nguồn năng lượng ΔE trong khoảng thời gian Δt.

Công suất hao phí

Công suất hao phí là công suất tỏa nhiệt, trong quá trình vận hành một phần nhiệt làm dây dẫn nóng lên và làm cho điện trở thay đổi.

Công thức tính:

                                 Q = I2R= U2/ R

Trong đó:

  • Q: là công suất tỏa nhiệt
  • I: là cường độ dòng điện
  • R: là điện trở

Điện trở công suất

Điện trở của mạch điện sẽ tạo ra một lượng nhiệt năng lớn, chúng được cấu tạo từ các vật liệu chịu nhiệt. Điện trở này thường có công suất 1W, 2W, 5W hoặc 10W.

Cách tính công suất tiêu thụ của điện trở như sau:

                            P = U.I = U2/R = I2.R

Dựa vào công thức tính toán trên ta có thể thấy rằng công suất tiêu thụ của điện trở phụ thuộc vào dòng điện đi qua điện trở và điện áp trên hai đầu điện trở. Công suất này có thể tính được trước khi lắp điện trở vào mạch và người dùng nên chú ý công suất của điện trở trước khi mắc mạch điện.

Cách tính công suất hao phí trên đường dây tải điện

Khi truyền tải nguồn điện đi xa bằng dây dẫn thường sẽ gây hao hụt một phần điện năng do xảy ra tình trạng tỏa nhiệt trên đường dây. Công thức tính lượng điện hao hụt này như sau:

                                        Php = R.P2/ U2

Để giảm thiểu điện năng hao hụt thì người dùng nên có biện pháp đặt hiệu điện thế vào hai đầu đường dây.  

Người đăng: hoy
Time: 2020-10-15 16:08:50